شناسه خبر : 9792

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین،بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۱.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت و  کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ملت با ۱.۰۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۳.۲۳ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمزپوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای