شناسه خبر : 9767

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۷۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با ۱.۹۲ درصد اختصاص یافت و  کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه دانا با ۰.۰۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثربا افزایش ۴.۱۶ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با ۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمزپوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای