شناسه خبر : 9741

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۲۹ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۱.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه آسیا با ۰.۱۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۴.۵۸ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با ۰.۴۷ درصد بوده است.

حجم خرید و فروش معاملات شرکت بیمه اتکایی امین در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمزپوش  و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای