شناسه خبر : 9721

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۵۸ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با  ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۴۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه البرز با ۱.۳۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۱ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای