شناسه خبر : 9601

گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته شرکت بیمه آرمان در پایان آذر ماه سال ۹۸ با رسیدن به عدد ۹۹۰۴۳۴ میلیون ریال ۱۲۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، زیان انباشته شرکت بیمه آرمان درآذر ماه سال قبل 447039  میلیون ریال بوده است.

 سود خالص شرکت  بیمه آرمان در آذرماه 98به رقم 61671 میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 4375 میلیون ریال بوده است.

 همچنین سود خالص هر سهم این شرکت درآذر ماه سال جاری  با رقم 41 ریال، 1267درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای