شناسه خبر : 9552

سود خالص هر سهم بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸ به رقم ۳۰۳ ریال رسید و کاهشی ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش سود خالص شرکت بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به 31 شهریور سال 98 به رقم 910.390 میلیون ریال رسید و افزایشی 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

سود عملیاتی شرکت بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه سال 98 به رقم 936.750 میلیون ریال رسید و 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت..

همچنین سود انباشته شرکت بیمه اتکایی امین به عدد 855.962 میلیون ریال رسید و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای