شناسه خبر : 9405

در راستای حضور شرکت سهامی بیمه "ما" در همایش ملی استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی، ارزیابان این همایش، جایگاه توسعه و تعالی سازمان در حوزه سرمایه انسانی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش چابک‌آنلاین، همایش ملی استاندارد 34000 منابع انسانی ، 17 و 18 دی ماه سال جاری  در دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت  برگزار خواهد شد و شرکت سهامی بیمه "ما" به منظور پیشبرد اهداف توسعه و تعالی و خیزش برای چشم اندازهای آتی در حوزه سرمایه انسانی در این همایش حضور خواهد داشت .

استاندارد مدل 34000 بطور یکپارچه و منسجم همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان‌ها را در جهت ایجاد و ارتقاء آنها یاری می کند. بر اساس مدل 34000 می توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در شرکت را بررسی و پروژه‌ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد کرد.

بر اساس این گزارش ، شرکت سهامی بیمه "ما" با حضور در این همایش، در دو محور نگرش شغلی و فرآیندهای سازمانی، جایگاه و رتبه خود را از دید داخلی و خارجی در صنعت بررسی و آسیب شناسی خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای