شناسه خبر : 9340

محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، باعنایت به مصوبه مورخ 98/9/24 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران و با حکم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد رضایی به سمت مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای