شناسه خبر : 9265

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه نوین، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه نوین نشان می‌دهد که 54 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 18 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی  شرکت بیمه نوین مربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرواست که 7درصد خسارت پرداختی این شرکت در آذر ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای