شناسه خبر : 9220

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۱.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۱.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۳درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۱۲.۹۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ۰.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و۱۹شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای