شناسه خبر : 9167

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۴.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۳.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با ۳.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۱.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه های حکمت صبا و کارآفرین با افزایش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۱.۲۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش  و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای