شناسه خبر : 9152

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۳.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۲۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۲.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۸۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۳.۳۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگادبا ۰.۰۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای