شناسه خبر : 9144

گزارش‌ها حاکی از این بوده که وحید کلانکی به نمایندگی از یکتا سرآمد گیتی از ترکیب هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ خارج و این شرکت در حال حاضر فاقد نماینده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، همچنین ، محمد حسین داجمر رئیس هیئت مدیره این شرکت جایگاه خود را به محمود دودانگه داده است.

براساس این گزارش،تغییردیگری درترکیب هیات مدیره این شرکت رخ نداده و محسن علی حسینی، علیرضا فاطمی، محمد حسین داجمر و محمود دودانگه درترکیب هیات مدیره شرکت بیمه حافظ ماندگار شدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای