شناسه خبر : 9031

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 2.93 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیابود که 0.99 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با 3.39 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.02 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 4.97 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 0.59 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبا با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی  با 0.08درصد بوده است.

در روز جاری از 25 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10  شرکت قرمز پوش  و 15 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای