شناسه خبر : 8864

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۳.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۱.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۱۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۱۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و  ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای