شناسه خبر : 8839

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۰.۶۴درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۱.۵۳ درصد بوده است درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت رازی بود که ۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۰.۸۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۴.۹۴درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۵۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس شرکت ۳ قرمز پوش  و ۲۱ شرکت سبزپوش بودند. 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای