شناسه خبر : 8653

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه سرمد در پایان شهریور ماه سال ۹۸به عدد ۴۱۷.۲۰۹ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۲۱۸.۱۸۱ میلیون ریال بوده و ۹۱ درصد رشد داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص بیمه سرمد در شهریور ماه 98 به رقم 461.445  میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 308.273  میلیون ریال بوده است و 50 درصد افزایش داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریور‌ ماه سال جاری با رقم220 ریال، 7  درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای