شناسه خبر : 8641

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 0.72 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا  با 2.36 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که 1.1 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.84 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 1.93 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش 4.83 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با 0.53درصد بوده است.

در روز جاری از 22شرکت فعال در بورس و فرابورس 5 شرکت قرمز پوش  و  17 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای