شناسه خبر : 8542

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 3.44 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.67 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 3.3 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.26 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش 62.27 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با 0.5 درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس  16 شرکت قرمز پوش و 5 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای