شناسه خبر : 8533

اختصاصی چابک آنلاین

دومین کنفرانس بین المللی شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه تکافلی از روز دوشنبه این هفته فعالیت خود را درمنطقه شرم الشیخ مصرآغاز خواهد کرد.

به گزارش چابک آنلاین، مدت برگزاری این کنفرانس سه روز خواهد بود و در آن قرار است بیش از یک هزار مدیر از شرکت های مختلف بیمه‌ای از کشورهای مختلف جهان حضور یابند.

گفته می شود که دراین کنفرانس هیچ شرکت بیمه ای از ایران حضور نیافته‌اند.

درحاشیه این کنفرانس، شرکت کنندگان به آشنایی و تبادل نظر و انتقال تجربیات با یکدیگر خواهند پرداخت.

این کنفرانس توسط اتحادیه شرکت های بیمه‌ای مصر و با محوریت "بر طرف کردن نقاط ضعف شرکت های بیمه‌ای برای دستیابی به سود بیشتر در صنعت بیمه" برگزار می شود.

محورهای اصلی تعیین شده در این کنفرانس بین المللی بیمه ای، شامل توسعه قوانین بیمه‌ای و تاثیر آن بر مشکلات و موانع فعلی وآینده صنعت بیمه، برطرف کردن نقاط ضعف شرکت های بیمه ای برای دستیابی به سود بیشتر، رفع نقاط ضعف شرکت های بیمه‌ای در زمینه خطرات زیست محیطی و حوادث طبیعی و توسعه دامنه بیمه عمر از طریق نقشه راه بیمه سلامت دراز مدت است.

فواد پورعبادی

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای