شناسه خبر : 8516

رئیس اتحادیه بستنی و آبمیوه از خدمات ارایه شده بیمه تکمیل درمان شرکت های بیمه ای به اعضای صنف خود اظهار نارضایتی کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اسکندر آزموده در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: در حال حاضر اعضای اتحادیه بستنی و آبمیوه فاقد هرگونه بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

وی افزود: در سال گذشته500 نفر از  اعضای اتحادیه تحت پوشش بیمه نامه  تکمیل درمان شرکت بیمه آرمان بودند.

رئیس اتحادیه بستنی و آبمیوه بیان کرد: اعضای اتحادیه تاکنون از خدمات هیچ شرکت بیمه ای رضایتی نداشته اند و در حال حاضر تحت پوشش هیچ بیمه ای به غیراز بیمه تامین اجتماعی نیستند.

اعضای اتحادیه بستنی و آبمیوه 1700 نفر هستند .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای