شناسه خبر : 8490

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های تایباد و باخرز گفت: در سال جاری همه خادمین مساجد به صورت فردی می‌توانند برای پرداخت تمام ۲۷درصد حق بیمه به مراکز بیمه مراجعه کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، سید ابوالفضل محمودی، درباره موضوع تفاوت بین پرداختی بیمه خادمین مساجد قبل از سال ۹۸ با خادمین بیمه شده سال ۹۸ گفت: نرخ بیمه خادمان ثابت برابر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی به میزان ۲۷ درصد و براساس حداقل دستمزد سالیانه مصوب شورای عالی کار است، ۲۰ درصد حق بیمه توسط دولت و هفت درصد آن از طرف خادم ثابت مسجد پرداخت می‌شود.

وی افزود: تا کنون روال بیمه خادمین مساجد اینگونه بود که آنها پس از معرفی هیات امنا و تایید صلاحیت توسط اوقاف، به تامین اجتماعی معرفی می شدند، تا سال گذشته ۱۷۰ نفر خادم مسجد در شهرستان بیمه آنها به صورت گروهی پرداخت می‌شد اما امسال این روال دو تغییر داشته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های تایباد و باخرز ادامه داد: نخست تفاوت در نوع پرداخت است که قبلا گروهی بود اما در سال جاری همه به صورت فردی می توانند برای پرداخت حق بیمه مراجعه کند.

محمودی افزود: تفاوت دوم در حق پرداخت آنها است، در این خصوص خادمین بیمه شده قبل از سال ۹۸ فقط هفت درصد حق بیمه را پرداخت می کردند و ۲۰ درصد دیگر توسط دولت پرداخت می شد، اما خادمینی که در سال ۹۸ بیمه شدند، تمام ۲۷ درصد حق بیمه را پرداخت می کنند. بنابراین تفاوت پرداختی بین دو گروه در این است.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای