شناسه خبر : 8339

نویسنده: بیمه رازی

گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ۹۸به رقم ۵۰۴.۳۴۸ میلیون ریال رسید و افزایشی ۲۴ درصدی داشته است چراکه زیان انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۴۰۶.۴۴۶ میلیون ریال بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش سود عملیاتی شرکت بیمه رازی در پایان شهریور 98 به رقم 328.522 میلیون ریال رسید، زیان عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 205.615 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص شرکت بیمه رازی در پایان شهریور 98 به عدد 282.945 میلیون ریال رسید حال آنکه زیان خالص این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 227.650 میلیون ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای