شناسه خبر : 8321

سرپرستان جدید اداره‌کل‌های حسابرسی و بازرسی، بیمه های اموال، بازاریابی و مطالعات بازار ، حقوقی، امور قراردادها و دفتر آموزش و پژوهش بیمه ایران منصوب شدند.

 به گزارش چابک آنلاین، بر اساس احکام صادره آقایان ؛
➖ محمد اسماعیلی به‌عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی و بازرسی،
➖ سید سلیم بصام به‌عنوان سرپرست اداره کل بیمه های اموال،
➖ بهروز اسدنژاد به‌عنوان سرپرست اداره کل بازاریابی و مطالعات بازار،
➖ کامبیز رعدی به‌عنوان سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادها
➖ و محمد میرشکاری بعنوان سرپرست دفتر آموزش و پژوهش بیمه ایران منصوب شدند.
 
همچنین در احکام دیگری آقایان؛
➖ حمید معینی به سمت مشاور مدیرعامل و سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی بیمه ایران،
➖ احد رحیم زاده به‌عنوان عضو شورای فنی و مدیریت ریسک،
➖ اسماعیل محتشم به‌عنوان مشاور مدیرعامل در امور فنی،
➖ فرشید پورکاویان به‌عنوان مشاور مدیرعامل در امور حقوقی
➖ و کریم رشیدی پور به‌عنوان نماینده سهام بیمه ایران و سرپرست شرکت توسعه کسب و کار سبا معرفی شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای