شناسه خبر : 8316

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در پایان شهریور ماه سال ۹۸به عدد ۸۳۸.۶۳۷ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۳۷۱.۰۷۸ میلیون ریال بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص بیمه اتکایی ایرانیان در شهریورماه 98 به رقم 966.389 میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 1.169.756 میلیون ریال بوده است و 17 درصد کاهش داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریور‌ماه سال جاری با رقم 297 ریال، 37 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای