شناسه خبر : 8300

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 4.9 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 3.8 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 5 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که 1.84 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 3.88 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 1.85 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش 2.98 درصد اختصاص یافت .

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 20 شرکت قرمز پوش  و 3 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای