شناسه خبر : 8221

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 4.95 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 1.16 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 4.89 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که 1.1 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 3.16 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 2.47  درصد اختصاص یافت .

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 22 شرکت قرمز پوش  و 2 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای