شناسه خبر : 8208

در دومین روزهفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت‌های بیمه دانا و پارسیان با 4.43 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.93 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با 4.29 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که 0.23 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش 4.29 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با 1.24درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 20 شرکت قرمز پوش و 4 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای