شناسه خبر : 8194

زیان خالص شرکت بیمه آرمان در پایان خرداد ماه سال ۹۸(حسابرسی نشده)، به رقم ۳۴۶۹۰ میلیون ریال رسید و رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، زیان خالص شرکت بیمه آرمان در پایان خرداد ماه سال 98(حسابرسی نشده)، به رقم 34690 میلیون ریال رسید و رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت، همچنین زیان عملیاتی این شرکت به رقم 42549 میلیون ریال رسید و 46 درصد رشد یافت.

زیان انباشته شرکت بیمه آرمان در پایان خردادماه 98 به رقم 1127172 میلیون ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 143 درصد افزایش یافته است.

زیان خالص هر سهم شرکت بیمه آرمان به رقم 23 ریال رسید و افزایش  46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای