شناسه خبر : 8179

دراولین روزهفته معاملات بورس تهران شاهد چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 1.35 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با 1.93 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که 0.08 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 4.97 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت پارسیان با 1.76 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش 4.44 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه  با 0.93 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 4 شرکت قرمز پوش  و20 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای