شناسه خبر : 8126

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 4.96 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 0.45 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 4.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که 0.7 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش 0.7 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با 0.68 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 17شرکت قرمز پوش  و 7 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای