شناسه خبر : 8111

براساس بررسی‌های انجام شده، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در ۱۹ شرکت و بنگاه اقتصادی سهامدار است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس گزارش، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در شرکت‌های پتروشیمی، داروسازی و ساختمان سازی بیشترین سهام را دارد.

از قرار معلوم بیشترین درصد سهام خریداری شده توسط این موسسه  متعلق به مجتمع فولاد خراسان با ۵۱.۴ درصد، رتبه دوم متعلق به شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات با ۱۸.۹۲ درصد و رتبه سوم هم متعلق به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با ۱۷ درصد است.

همچنین، کمترین درصد سهام خریداری شده توسط موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر متعلق به شرکت پتروشیمی فن آوران با 0.23 درصد، رتبه دوم متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 0.41 درصد و رتبه سوم هم متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 1.8 درصد است.

1234

ارسال نظر

خدمات بیمه ای