شناسه خبر : 8088

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 2.85 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 7.6 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.19 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 2.36 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش 3 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 0.13درصد بوده است.

شرکت بیمه دی امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 17 شرکت قرمز پوش  و5 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای