شناسه خبر : 8035

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۹۸ شرکت بیمه پارسیان، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه ثالث بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریورماه سال ۹۸ شرکت بیمه پارسیان نشان می‌دهد که 38 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه ثالث و 33 درصد بیمه نامه درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه پارسیان مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرو است که 9 درصد خسارت پرداختی این شرکت در شهریورماه سال جاری را شامل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای