شناسه خبر : 8034

درآخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 0.96 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.37 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 2.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.7 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 4.67 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 3.2 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش 4.86 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با 2.26 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش  و11 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای