شناسه خبر : 7998

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 2.32 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 1.34 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت های بیمه آسیا و دانا با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه البرز با 4.04 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش 4.92 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 0.1  درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 3 شرکت قرمز پوش  و20 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای