شناسه خبر : 7976

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 0.39 درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 4.73 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه  بود که 0.18 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت های بیمه آسیا و دانا با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه پارسیان با 1.96درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش 4.35 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.52 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش  و 10 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای