شناسه خبر : 7962

باهدف خدمات رسانی مطلوب تر به زائرین اربعین حسینی (ع)، اعضای ستاد راهبردی بیمه اربعین با مصوبه هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران تعیین شدند.

به گزارش چابک آنلاین، اعضای ستاد راهبردی بیمه اربعین در بیمه ایران شامل:دکتر رضایی عضو هیات مدیره به عنوان رییس ستاد، حقیقی پناه مدیرکل امور شعب به عنوان دبیر ستاد و عضویت آقایان زاهدنیا معاون فنی، دکتر اناری مدیرکل بیمه های اشخاص، سادات میر مدیرکل روابط عمومی و بین الملل، فراشیانی مدیرکل بیمه های اتومبیل و نظری مدیرکل امور مالی هستند.

لازم به توضیح است که کارشناسان بیمه ایران در داخل کشور با اعزام و استقرار تیم های خسارت سیار در نقاط مختلف کشور و همچنین استقرار در شهرهای زیارتی کشور عراق برای ارائه خدمت به زوار عزیز اربعین حسینی مستقر می‌شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای