شناسه خبر : 7954

براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه تجارت نو، این شرکت تعداد ۷,۵۴۰,۷۵۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۸ مهر تا ۷ آبان ماه عرضه می‌کند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، همچنین این شرکت اعلام کرده که تعداد 312,459,244 سهم با توجه به حق تقدم توسط سهامداران فعلی خریداری شده است.

سرمایه شرکت بیمه تجارت نو 1,250,000 میلیون ریال است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای