شناسه خبر : 7937

شرکت بیمه کوثر اعلام کرده که برای افزایش توان نگهداری ریسک و افزایش توانگری مالی افزایش سرمایه می‌دهد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت بیمه کوثر اعلام کرده که برای افزایش توان نگهداری ریسک، افزایش توانگری مالی مناسب برای افزایش درصد بازدهی سهامداران و حق بیمه‌های تولیدی در صنعت بیمه در نظر دارد که سرمایه خود را از مبلغ 2500 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال افزایش دهد.

افزایش سرمایه شرکت بیمه کوثر از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خواهد بود. این افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت سازمان بورس اوراق بهادار است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای