شناسه خبر : 7902

درچهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش نسبی شاخص سهام در بورس و به خصوص فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۳.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۷.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۵۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۴۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با ۰.۳۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای