شناسه خبر : 7843

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزیش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 1.04 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با 0.65 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که 0.15 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 4.84 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه ملت با 0.74 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش 4.86 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  پاسارگاد با 0.38 درصد بوده است.

شرکت های بیمه سرمد، تجارت نو، حافظ، رازی، زندگی خاورمیانه، سینا و کارآفرین امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 3 شرکت قرمز پوش  و 14 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای