شناسه خبر : 7829

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه اظهار کرد که با توجه به ضریب نفوذی که برای سال ۹۸ صنعت بیمه پیش بینی شده اگر مالیات بر ارزش افزوده بر این بخش اعمال شود به طور یقین به جای رشد با ریزش روبرو خواهیم بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مهدی نوروزی در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: لایحه و قانونی که در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه در حال تصویب است، اثرات منفی بسیاری بر روی صنعت بیمه به خصوص جذب پرتفوی  بیمه های زندگی دارد.

وی افزود: ضریب نفوذی برای سال 98 صنعت بیمه پیش بینی شده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بیمه های زندگی است و اگر مالیات بر ارزش افزوده بر این بخش اعمال شود به طور یقین به جای رشد با ریزش در ضریب نفوذ صنعت بیمه روبرو خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه عنوان کرد: به عنوان شرکت بیمه ای که تخصصی در رشته بیمه های زندگی فعال است پیگیر موضوع مذکور بوده و سایر شرکت های بیمه که در رشته های دیگر هم فعالیت می کنند پیگیر این موضوع هستند تا بتوان  آن را حذف کرد.

نوروزی گفت: تعدادی از فعالان صنعت گزارشی را تهیه کرده اند و در آن به مقایسه  بین صنعت بیمه در ایران و کشورهای خارجی پرداخته اند.

وی ادامه داد: بیشترکشورهای خارجی مالیات را از بیمه، از جمله بیمه های زندگی مستثنی کرده اند و این گزارش در اختیار بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت تا بتوانند پیگیری های لازم را از طریق مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

وی اذعان داشت: در جلسه اخیری که با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه، رئیس کل بیمه مرکزی و کمسیون اقتصادی مجلس در بیمه مرکزی تشکیل شد نکات خوبی در مورد مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات منفی آن بر صنعت بیمه به خصوص بیمه های زندگی مطرح شد

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با بیان اینکه محصول بازنشستگی این شرکت مورد استقبال شبکه فروش قرار گرفت، بیان کرد: در چند ماهه اخیر رشد نسبتا خوبی در فروش بیمه نامه وجود داشته و اگر مالیات برارزش افزوده مطرح نباشد پیش بینی ها  حاکی از این است که امسال سال خوبی برای بیمه های زندگی باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای