شناسه خبر : 7809

درآخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 4.93 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 1.78 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 4.87 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که 0.04درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 2.4 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه ملت با 0.02 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش0.84 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان  با 0.17 درصد بوده است.

حجم خرید و فروش شرکت‌های بیمه رازی و سرمد در روز جاری یکسان بود. 

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 17 شرکت قرمز پوش  و 5 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای