شناسه خبر : 7765

سید محمد کریمی با اکثریت آرای اعضای شورای عمومی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح روز دوشنبه 25 شهریورماه 1398 با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از 32 رای ماخوذه، سید محمدکریمی با 19 رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای