شناسه خبر : 7755

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 4.47 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 1.86 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با 4.62 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 4.51 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 4.22 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش 1.12 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.42 درصد بوده است.

در روز جاری از 14 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش  و 4 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای