شناسه خبر : 7724

شرکت بیمه سامان برای شبکه نفوذ و تعدد مراکز خدمات رسانی به بیمه گزاران و سایر فعالیت های غیر بیمه‌ای افزایش سرمایه می‌دهد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت بیمه سامان اعلام کرده که برای توسعه شبکه نفوذ و تعدد مراکز خدمات رسانی به بیمه گزاران، افزایش توان پذیرش ریسک و قابلیت انجام سایر فعالیتهای غیر بیمه‌ای از جمله افزایش توان سرمایه گذاری،تحصیل اموال و دارائی های مورد نیاز شرکت و در نتیجه ارتقای رتبه توان گری مالی، در نظر دارد که سرمایه خود را از 1500 میلیارد ریال به 2500 میلیارد ریال افزایش دهد.

افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها خواهد بود. این افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت سازمان بورس اوراق بهادار است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای