شناسه خبر : 7707

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.19درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت آسیا بود که0.57 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 4.22 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.08 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.79 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 2.67 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش 5 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 1.2درصد بوده است.

شرکت های بیمه تعاون، سرمد، تجارت نو، رازی، حافظ، زندگی خاورمیانه و سینا امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس7 شرکت قرمز پوش  و 8 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای