شناسه خبر : 7663

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام در فرابورس وبه خصوص بورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۲.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۱.۷۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت  با ۰.۷۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۳۰.۷۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۵۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای