شناسه خبر : 7631

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.98 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت البرز بود که 2 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 4.46 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که 0.84 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 3.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 2.15 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 50.13 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.62 درصد بوده است.

شرکت بیمه تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 11 شرکت قرمز پوش  و 11 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای